Arrow
Arrow
Slider
Giới thiệu

Chúng tôi là công ty liên doanh với Tập đoàn Nippon Paper Group - một trong những Tập đoàn sản xuất giấy và bột giấy hàng đầu Thế giới, với 160 công ty và văn phòng đại diện đặt tại 16 quốc gia.

Tập đoàn Nippon Paper Group có hoạt động kinh doanh cốt lõi là sản xuất giấy và bột giấy.Ngày nay, Nippon Paper Group đang chuyển đổi danh mục kinh doanh sang lãnh vực Năng lượng Sinh khối với các bộ phận kinh doanh chuyên biệt như Năng lượng, Bao bì, Sinh Hóa và Chăm sóc Sức khỏe.


Tên công ty: Công ty Cổ phần Ky Vy
Sản phẩm chính: Tã trẻ em, Tã người lớn, Khăn giấy
Thành lập: 2001
Tổng giám đốc: Bùi Hoàng Sang

LỊCH SỬ

Đầu tư dây chuyền sản xuất tã
Ra mắt nhãn hiệu tã BIN BIN và BINO
Ra mắt nhãn hiệu tã người lớn KYHOPE
Ra mắt sản phẩm tã quần BINO
Ra mắt khăn ướt nhãn hiệu OMELY
Chuyển đổi từ công ty TNHH Ky Vy sang công ty Cổ phần Ky Vy
Ky Vy liên doanh với Tập đoàn Nippon Paper Group
Đầu tư dây chuyền sản xuất tã mới

Investing production line of diapers

Launch diapers with brand name BINBIN & BINO

Launch adult diapers with brand name KYHOPE

Launch diapers pants with brand name BINO

Launch wet tissues with brand name OMELY

Kyvy officially converted from Kyvy Limited to Kyvy joints stock company

Kyvy is joint venture company with Nippon Paper Group

Investing new production line baby pull-ups